The Rising

Izgubljeni

Šest sati od visokog sunca, šest milja južno ni od čega, čudni svati uniđoše u bogomzaboravljenu krčmu. Naizgled u potrazi za okrepom i kojim srebrom razbiše čemernu svakodnevicu ove ni po čemu posebne gostione i na trenutak skrenuše pažnju lokalnog inventara sa raštrkanih ostataka božanskih ratova.

A čudnijeg svijeta se rijetko viđalo na ovom pragu. Neki ljepuškast, šuljiv momak, rekli bi polucigan, ali svejedno nekako… nestvaran. Do njega vuk, velik i strašan, sa mališanom na leđima. Još bi neki pitali kako taj može jahati vuka, ali istog su pogleda, mora da su braća… Do njih dječak, skoro čovjek, plitkog pogleda i praznih očuju, sav nekako bezvezan i prazan. I s njima orkovski prognanik – crna ovca oba stada, sa veseljem u srcu i srcem na jeziku.

Jutro nakon bijaše savršeno za putovanje, no sunce u tamnice ne prodire lako, posebno u hramove hladne i mračne u kojima samo smrad ostaje stvaran. Smetanje nepoznatih gljivolikih bića možda i nije najmudrija stvar koju su ove lutalice mogle napraviti, ali opet… što par mladaca zna o mudrosti. A ni putovanje nije putovanje bez barem malo avanture.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.